EMDR

Hvad er EMDR behandling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en effektiv terapeutisk metode, der bruges til at behandle forskellige former for traume og posttraumatisk stress (PTSD). EMDR anbefales af WHO som en af de mest effektive behandlingsmetoder inden for traumebehandling. Resultaterne af EMDR-behandling inkluderer ofte:

Reduceret angst og frygt: EMDR kan hjælpe dig med at reducere din angst og frygt forbundet med tidligere traumatiske oplevelser.

Forbedret selvopfattelse: Behandlingen kan hjælpe dig med at genopbygge din selvopfattelse og øge din tiltro til egne evner og værd.

Øget emotionel stabilitet: EMDR hjælper med at regulere følelser og reducere alarmberedskab, stress og vrede.

Indledende EMDR-behandling

Ved EMDR-behandling vil jeg indledningsvist tale med dig om din personlige historie og opvækst – herunder også om dine ressourcer og traumeoplevelser. Dette skaber et grundlag for at tilpasse EMDR-behandlingen til dine specifikke behov. Herefter fastlægges specifikke mål for behandlingen i samarbejde med dig ud fra dine ønsker og behov.

Under EMDR-behandling

I EMDR-behandlingen er fokus på at bearbejde traumatiske minder og oplevelser. Her vil du f.eks. blive bedt om at fokusere på en specifik traumatiske erindring, som vi sammen har aftalt, at der skal arbejdes med, mens du samtidig stimuleres bilateralt (f.eks. ved at kigge fra side til side). EMDR-behandling er en bearbejdningsproces, hvor du har styringen, og hvor din hjerne via fri association gør arbejdet for dig. Dette kan føre til nye indsigter og en gradvis reduktion af de negative følelser og tanker forbundet med traumet.

Efter EMDR-behandling

Evaluering er en vigtig del efter behandlingen, hvor vi sammen evaluerer fremskridt mod de opstillede mål. Dette hjælper med at afgøre, om yderligere EMDR-sessioner er nødvendige eller om behandlingen kan afsluttes.

Efter afslutningen af EMDR-behandling kan man også styrke de opnåede fremskridt. Dette kan f.eks. indebære at styrke ressourcer, udvikle coping-strategier og færdigheder til at håndtere fremtidige udfordringer og stressorer.